Księgi rachunkowe

Księgi rachunkowe od 800 zł netto:

 • opracowanie zasad (polityki) rachunkowości,
 • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych,
 • prowadzenie księgi głównej, pomocniczej,
 • prowadzenie ewidencji do celów rozliczenia podatku VAT,
 • sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT,
 • miesięczne rozliczenia podatku dochodowego,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego zeznania rocznego CIT-8, PIT-36, PIT-36L,
 • bieżąca kontrola zobowiązań i należności,
 • wystawianie potwierdzeń sald,
 • sporządzanie okresowych sprawozdań.

 

Wypełnianie formularzy